Lukasgatan - Hösttermin

Lukasgatan är ett material som introducerar personer och berättelser i evangelierna på ett lekfullt sätt. Det kan användas i söndagsskolan likaväl som på barnsamlingar under veckan.

Utgångspunkten för samlingarna är själva Lukas­gatan, som sätts upp som ett härligt blickfång på en eller flera väggar. Gatan kan skapas på många olika sätt, beroende på hur vägbilderna i materia­let kombineras. Längs vägen sätts bilder av hus och personer upp, och det är dessa personer som berättar om sina liv. Sexton personer ingår i höstterminens upplägg, bland annat Marta och Maria, Jairos, Sackaios, den fattiga änkan, Gabriel, Maria och en herde.

Till samlingarna finns också förslag på rekvisita, samtalsfrågor och aktiviteter.

Himmelrik - Ett material för barn från 4 år

Söndagsskolmaterial för åldrarna 4–8 år
Himmelrik är ett söndagsskolmaterial som följer kyrkoårets rytm. Bibelberättelserna är oftast hämtade ur någon av de bibeltexter som hör till söndagens tema. I denna del finns material för hela vårterminen. Vissa söndagar finns i två versioner, vilket gör att innehållet totalt omfattar material till 34 träffar.

Karibo - Ett material för barn från 7 år

Karibo är ett material för barnverksamheten, exempelvis kyrkans miniorträffar och söndagsskola. Innehåller lektioner, tips på lekar, pyssel och andakt.

PROVLÄS HÄR>

Den röda tråden genom GT & NT

Detta material vill verka för att öka bibelkunskapen och intresset för Bibeln. 
Inspirerande bibelsamlingar för 9-12 åringar som hjälper dig som barnledare att på ett pedagogiskt och kreativt sätt presentera Bibeln för barnen i din barngrupp.
En stor plansch med en översikt över Gamla testamentet eller Nya testamentet medföljer varje bok.

Gud och jag - Ett material för öppna förskolan

Böckerna i serien "Gud och jag..."  är handledningar med enkla samlingar för barn och föräldrar som kommer till öppna förskolan.

Till handledningarna finns även ge bort-häftena "Älskade barn" att köpa till.

PROVLÄS HÄR>

Handdockor

Handdockor är ett fantastiskt hjälpmedel när man ska berätta för barn. Vi har ett stort utbud av handdockor i olika storlekar. Dessutom har vi ett material som hjälper dig att dramatisera berättelser under hela kyrkoåret.

FLER HANDDOCKOR FINNS HÄR>