Populära konfirmationsmaterial

Con Dios

CON DIOS är ett konfirmandmaterial som vill utgå från tonåringens värld. Budskapet är enkelt: Du är alltid sedd och alltid älskad av Gud. Men medan budskapet är flera tusen år gammalt, är formspråket hämtat från dagens ungdomsmagasin. Tanken är att CON DIOS inte ska upplevas som en lärobok, utan snarare som en tidning att bläddra i, fastna i och läsa – inte för att man måste utan därför att innehållet känns intressant och aktuellt.

PROVLÄS ELEVBOKEN HÄR>

PROVLÄS LEDARHANDLEDNINGEN HÄR>

Vägens folk

Vägens Folk – en resa genom kristen tro är ett lärjunga- och konfirmationsmaterial av Magnus Sternegård och Skander Kurtin. Genom 28 temakapitel och med utgångspunkt i Bibeln och en ung människas liv, går resan mot Guds rike.
I ett genomtänkt upplägg och struktur behandlas bland annat ämnen som självbild, identitet, familj, vänner, Gud, Jesus, Anden, befrielse, dop, nattvard, ansvar, skapelse, delaktighet och omsorg.

PROVLÄS HÄR>

Konfirmationsbiblar