Samtala kring en bibelbok

Bokserien "En guide till..."

Bokserien "En guide till" ger vägledning in i Nya testamentets böcker. Serien är en hjälp för den som vill utveckla sin relation till Bibeln – till djupare förståelse för vad texten betydde för de ursprungliga mottagarna och djupare efterföljelse i det egna livet. Utformningen med korta kärnfulla kapitel och ett omfångsrikt frågematerial gör att den lämpar sig väl både för bibelstudiegrupper och enskild bibelläsning.

Seriens författarskara utgörs av unga ledare inom den svenska kristenheten.

PROVLÄS HÄR>

SE ALLA BÖCKER I SERIEN HÄR>

Bokserien "Möte med..."

Ofta möter vi bibeltexten genom enskilda verser eller kortare stycken, och reflekterar över vad texten vill säga. I serien "Möte med..." presenterar Linda Alexandersson evangelierna som en helhet. Vad säger texten om Jesus och världen som den såg ut då? Vad säger den till oss som läser idag?

PROVLÄS HÄR>