Beställ nya kyrkohandboken för Svenska kyrkan

Nu har den nya kyrkohandboken för Svenska kyrkan kommit. Antagen för Svenska kyrkan av 2017 års kyrkomöte. Dessutom kommer Den Svenska Psalmboken i en ny upplaga i april, som innehåller ett reviderat utdrag ur den nya kyrkohandboken.

Kyrkohandbok för Svenska kyrkan Del I - 2018

Kyrkohandbok del I innehåller ordningen för gudstjänstfirande i Svenska kyrkan, ordningar för de kyrkliga handlingarna samt ordning för Julotta, Långfredagsgudstjänst, Påsknattsmässa och Sjukkommunion. Antagen för Svenska kyrkan av 2017 års kyrkomöte.

Inbunden, rött klot, guldprägling, 6 märkband, format: 140 x 200 mm

Missale för Svenska kyrkan - 2018

Innehåller ordningar för Den allmänna gudstjänsten med musiken från Musikvolymen.
Inbunden, rött klot, guldprägling, 6 märkband, format: 200 x 260 mm

Antagen för Svenska kyrkan av 2017 års kyrkomöte.

Kyrkohandbok för Svenska kyrkan Musikvolym - 2018

Musiken till Kyrkohandboken. Musikserierna A-E.
Inbunden, rött klot, guldprägling, 6 märkband, format: 210 x 297 mm.

Antagen för Svenska kyrkan av 2017 års kyrkomöte.

Kyrkohandbok för Svenska kyrkan Musikvolym - Spiral- 2018

Musiken till Kyrkohandboken. Musikserierna A-E.
Spiralbindning, klädd rygg, rött klot, guldprägling, format: 210 x 297 mm.

Antagen för Svenska kyrkan av 2017 års kyrkomöte.

Den Svenska Psalmboken tillägg och ny bönbok - bänk

Melodipsalmbok med psalmerna 1-700 och psalmerna 701-800 i tillägget.
Ackordanalys för piano och gitarr.
Register samlade längst bak i boken, med psalmversregistret allra sist.
Evangeliebok och Kyrkohandboksutdrag är tydligt markerade i kanten.

Reviderat utdrag ur kyrkohandboken, efter kyrkomötesbeslut 2017.
Martin Luthers lilla katekes i ny översättning av Carl Axel Aurelius och Margareta Brandby-Cöster.
Böner och trosbekännelser längst bak på de styvare bladen.

Hårdband, rött klotband, två märkband, guldprägling på framsida och rygg.

Format: 125x165 mm