Kraftkällor och viloplatser - Linda Alexandersson

Antal

39 kr

Artikelnummer: 383719

ISBN: 9789173154048

I LAGER


Linda Alexandersson arbetar som pastor i Equmeniakyrkan i Arvika, men vägen dit gick både via ungdomsledarår i USA och pastorsstudier på Filippinerna. Detta har i hög grad format hennes tro och bidragit till hennes intresse för befrielseteologi.

Att göra det kristna budskapet relevant och angeläget för människor i vår tid beskriver hon som den viktigaste uppgiften som pastor. Det, och att inspirera till kreativ efterföljelse. Båda delarna präglar i stor utsträckning hennes författarskap, som inkluderar både andaktsböcker och en utmanande bok om lärjungaskap som sträcker sig ”Bortom bekvämligheten”.

Foto: Argument Förlag / Christer Brosché

Linda Alexandersson

Vi rekommenderar liknande produkter