Lars Collmar

Lars Collmars yrkesbana började som journalist på ”Kattornas Morgonblad” i sex års ålder (”Nytt råtthål i Högalidsparken!”). Efter många år som journalist på Vår kyrka fick dåvarande biskop Ingemar Ström Lars Collmar att byta bana, och han blev istället präst. Adolf Fredriks församling blev hemvisten under många år, innan han  pensionerades 2006  med en guldmedalj som tack för ”mer än 25 års förtjänstfull tjänst”. Men som han säger själv, ”pensioneringen bet inte riktigt” utan han hoppar in och predikar och döper och begraver ibland.

För många blev Lars Collmar ett bekant namn när han i början av 1990-talet svarade på tittarnas frågor i tv-programmet ”En präst i natten”. Men han har också gjort sig ett namn som författare, och har gett ut över 30 böcker. Med sin oefterhärmeliga stil, där han inte räds att blanda både humor och allvar, har han skrivit uppskattade böcker för både barn och vuxna. Numera syns han bland annat i Allas veckotidning, som krönikör.

Foto: Argument Förlag / Pierre Eriksson

Lars Collmar-Nyamusik