Joel Halldorf

Joel Halldorf är född och uppvuxen i Linköping, dit han nu återvänt efter att ha bott några år i de svenska universitetsstäderna Lund och Uppsala, samt Portland och Durham i USA.

I alla dessa städer har han läst teologi. Det började i Portland år 2001, med en kurs med det lockande namnet The Bible as Literature. Hemkommen började han läsa på teologprogrammet i Linköping, och fortsatte sedan i Lund. Efter avslutad examen sökte han sig till forskarutbildningen i Uppsala, men lämnade lärdomsstaden ett år för ett års studier vid Duke University i Durham, USA. År 2012 disputerade han på en avhandling i kyrkohistoria om väckelsekristendom och den moderna tiden.

Ungefär samtidigt som han blev klar med manuset till avhandlingen hörde Argument av sig med en fråga om han ville skriva en andaktsbok för dem. Efter drygt ett decennium med akademisk teologi som huvudsyssla blev nu utmaningen att omsätta det lästa i texter som det gick att leva på. En annan slags examen, med andra ord.

Foto: Argument Förlag / Pierre Eriksson

Joel Halldorf-Nyamusik