Henrik Brosché

Henrik Brosché är visserligen född i Uppsala, men måste efter flytten vid fem år ålder anses som Göteborgare i själ och hjärta.

I drygt tio år har Henrik jobbat inom Svenska kyrkan med lek- och ledarutbildning. I sitt arbete har han ofta kommit i kontakt med skolans värld och även arbetat en period som lärare.

Efter att själv ha gått den långa vägen inom kyrkans barn- och ungdomsarbete är han numera utbildad församlingspedagog, med säte i Brämaregårdens församling på Norra Älvstranden i Göteborg.

För Henrik är att hjälpa unga människor att hitta sina gåvor, och att utveckla sina inneboende kvalitéer något av det roligaste man kan göra.

Foto: Argument Förlag / Christer Brosché

Henrik Brosché-Nyamusik