Fredrik Modéus

Fredrik Modéus är uppvuxen i Jönköping men har bott i Lund nästan hela tiden sedan 1985.

Svenska kyrkan har alltid varit en naturlig del av livet. Tonårstiden var särskilt viktig för det kyrkliga engagemanget, inte minst åren i KU-gruppen och på stiftsläger. Från början fanns det en tveksamhet till att välja prästyrket, kanske för att musiken lockade, men teologistudierna ledde ändå naturligt fram till prästvigning. Efter några års tjänstgöring i Värnamo, Hässleholm och Oskarshamn blev Fredrik kyrkoherde i Helgeands församling i Lund. Där följde många spännande år av församlingsbygge och gudstjänstutveckling tillsammans med engagerade medarbetare.

Att läsa och skriva har alltid känts som en naturlig del av livet. Fredrik har skrivit flera böcker om församlingsutveckling och förändringsarbete i Svenska kyrkan och föreläser ofta i Sverige och i de andra nordiska länderna.

Foto: Argument Förlag / Christer Brosché

Fredrik Modéus-Nyamusik