Carl-Erik Sahlberg

Carl-Erik Sahlberg är teol. dr och docent i kyrkohistoria vid Uppsala universitet samt förkunnare och författare till ett flertal uppmärksammade böcker.

Efter att ha arbetat i S:ta Clara kyrka i Stockholm under 24 år är han numera bosatt i Tanzania där han tillsammans med sin hustru Overa leder ett arbete bland utsatta barn.

Carl-Erik Sahlberg-Nyamusik