Atle Burman


Atle Burman är en av Sveriges mest uppskattade poeter och sångtextförfattare. Cirka 200 av hans dikter har tonsatts.

Atles texter går på ett förunderligt sätt rätt in i läsarens hjärta och tillsammans har hans böcker sålt i fantastiska 36 000 exemplar – hittills.

Atle Burman har levt ett omväxlande liv och bland annat arbetat som lärare, reklamman och privatdetektiv.

Fyra gånger har han fått ta emot Anders Frostenson-stipendiet, senast hösten 2008.

I november 2012 fick Atle Burman flytta hem till det ”bortanförland” som han beskrivit i så ljusa ordalag så många gånger.

Foto: Argument Förlag / Pierre Eriksson

Atle Burman-Nyamusik