Format E-böcker

De e-böcker som vi säljer finns i formaten Epub och PDF. Många av dem är endast försedda med vattenmärke medan andra är kopieringsskyddade med Adobes DRM. På varje boks produktsida framkommer vilka format e-boken har. Detta ser du också på ”Mina sidor” efter köp.

 • PDF utan DRM - PDF distribuerad utan DRM (Digital Rights Management). Fungerar på en enhet som kan läsa pdf-filer. Kan läsas med hjälp av fri programvara som akrobatläsare. Programvara ingår i många e-bokläsare.

 • PDF med vattenstämpel - Pdf distribuerad med vattenstämpel. Kan läsas med hjälp av fri programvara som akrobatläsare. Fungerar på en enhet som kan läsa pdf-filer. Programvara ingår i många e-bokläsare.

 • PDF med Adobe kryptering - PDF distribueras med licenskryptering. Måste läsas med hjälp av Adobe Digital Editions eller kompatibel programvara.

 • Epub utan DRM - Epub distribueras utan DRM (Digital Rights Management). Kan läsas på vilken enhet som helst som stöder epubfiler. Programvara för att läsa filerna spänner från webbläsare till specifik programvara som ingår i e-bokläsare.

 • Epub med vattenstämpel - Det vanligaste formatet idag. Epub distribueras med vattenstämpel. Kan läsas på vilken enhet som helst som kan läsa epubfiler. Programvara för att läsa filerna spänner från webbläsare till specifik programvara som ingår i e-bokläsare. Rekommenderat format.

 • Epub med Adobe kryptering - Epub format med licenskryptering. Måste läsas med hjälp av Adobe Digital Editions eller kompatibel programvara.

 • Förbättrad Epub med vattenstämpel - Förbättrad EPUB innehåller rich media - till exempel ljud eller video. Programvara som är lämplig för läsning av förbättrad EPUB specificeras för varje boktitel. Distribueras med vattenstämpel.

 • Epub 3 utan DRM - Epub 3 distribuerad utan DRM (Digital Rights Management). Kan läsas på vilken enhet som helst som stöder epubfiler. Programvara för att läsa filerna spänner från webbläsare till specifik programvara som ingår i e-bokläsare.

 • Epub 3 med vattenstämpel - Epub 3 distribuerad med vattenstämpel. Kan läsas på vilken enhet som helst som kan läsa epubfiler. Programvara för att läsa filerna spänner från webbläsare till specifik programvara som ingår i e-bokläsare.

 • Epub 3 med Adobe kryptering - Epub3 distribueras med licenskryptering. Måste läsas med hjälp av Adobe Digital Editions eller kompatibel programvara.

Format Ljudböcker

Följande format finns tillgängliga för våra ljudböcker. Det är dock så att böckerna behöver inte ha alla format samtidigt.

 • Mp3-format, små filer i en ZIP-komprimerad fil - Ljudbok tillgänglig för nedladdning som mp3, normalt uppdelad i flera filer. Levereras som en länk till en enda zip-fil. Distribueras med vattenstämpel.

 • Mp3-format, en enda fil - Ljudbok tillgänglig för nedladdning som mp3. Levereras som en enda mp3-fil. Rekommenderat format. Distribueras med vattenstämpel.