Vattenmärkning E-böcker 

Digital vattenmärkning är ett sätt skydda upphovsrättsligt material. Vid nedladdning av e-bok med vattenmärke kommer filen att förses med information innehållande ditt ordernummer. Vattenmärkningen påverkar inte filformatet och försvårar varken nedladdning eller användning av filen. Vattenmärket visar att e-boken som du laddar ned tillhör dig. All kopiering, utöver för ditt privata bruk, och otillbörlig vidarespridning är förbjuden. Du är själv ansvarig för att e-boken inte sprids vidare till annan användare. Om din e-bok hamnar på avvägar, t ex på en fildelningssajt, kan vi med hjälp av en avkodare få fram ditt ordernummer. Vattenmärkningen kvarstår vid kopiering av e-boken.

Vattenmärkning ljudböcker

Digital vattenmärkning är ett sätt skydda upphovsrättsligt material. Vid nedladdning av denna MP3-bok kommer ljudfilerna att stämplas med ett digitalt vattenmärke. Vattenmärket består av ej hörbar information i ljudet, innehållande ditt ordernummer. Vattenmärkningen påverkar inte filformatet och försvårar varken nedladdning eller användning av ljudfilerna. Vattenmärket visar att ljudfilerna som du laddar ned tillhör dig. All kopiering, utöver för ditt privata bruk, och otillbörlig vidarespridning är förbjuden. Du är själv ansvarig för att ljudfilerna inte sprids vidare till annan användare. Om dina ljudfiler hamnar på avvägar, t ex på en fildelningssajt, kan vi med hjälp av en avkodare få fram ditt ordernummer. Vattenmärkningen kvarstår även om ljudet spelas över från en enhet till en annan.

 

<Tillbaka till information om digitala produkter