• Snabba leveranser
 • Personlig service
 • Över 5000 artiklar
Kyrksidan
 • Hem
 • Böcker
 • Kategorier
 • Kyrka & församling
 • Svenska kyrkan samma kyrka? : ecklesiologi före och efter relationsförändring
Kyrka & församling-Marie Rosenius

Svenska kyrkan samma kyrka? : ecklesiologi före och efter relationsförändring

Art. nr: 391242

  Ej i lager. Vi skickar inom 4-8 arbetsdagar

  249,00 kr
  • Snabba leveranser
  • Personlig service
  • Över 5000 artiklar
  Dela:
  457A4241-B820-406B-9167-C26B27BF088FCreated with sketchtool.1A046288-8442-4F7F-B65F-1304429FE643Created with sketchtool.

  Vid millennieskiftet inträffade en av de största för­ändringarna i Svenska kyrkan sedan reformationstiden. Svenska kyrkan upphörde då formellt att vara statskyrka.

  I processen som föregick förändringen framkom samtidigt en tydlig vilja från såväl statens som Svenska kyrkans sida att be­ vara kyrkans identitet efter relationsförändringen. Statskyrkans formella avskaffande sammanföll dock med några viktiga orga­nisationsförändringar. En sådan förändring var att det lokala självstyret förstärktes genom att arbetsgivaransvaret för försam­lingspräster helt fördes över från stift till lokal nivå. En annan för­ändring var en tydligare betoning på alla kyrkotillhörigas, vigdas och förtroendevaldas gemensamma ansvar för kyrkans grundläg­ gande uppgift.

  Den här boken problematiserar synsättet att Svenska kyrkan är samma kyrka före och efter millennieskiftet med utgångspunkt i det som i kyrkoordningen för Svenska kyrkan anges som kyrko­ livets centrum, nämligen gudstjänsten. Genom analys av ett omfattande empiriskt material relaterat till lokal gudstjänstpraxis i Luleå stift under perioden 19902009 behandlas möjliga eckle­siologiska följdverkningar av organisationsförändringen. Med hjälp av teorier hämtade från liturgisk teologi förs även en diskus­ sion om Svenska kyrkans ecklesialitet, det vill säga hur Svenska kyrkan manifesteras i praxis.

  Marie Rosenius är verksam inom området teologi och religions­ vetenskap vid Institutionen för idé­ och samhällsstudier, Umeå universitet. Svenska kyrkan samma kyrka? Ecklesiologi före och efter relationsförändringen mellan kyrka och stat är hennes doktorsavhandling.

  INSPIRERANDE NYHETER OCH ERBJUDANDEN!

  Prenumerera på nyhetsbrevet från Bokhandeln