Vi på Nya Musik distribuerar materialet från NFU - Naturlig Församlingsutveckling. Det är ett fantastiskt verktyg för att göra en hälsoundersökning i en församling. Genom NFU-undersökningen får man veta hur församlingen mår och fungerar i dess viktigaste delar och funktioner.  NFU erbjuder också stöd, hjälp och material till att kunna arbeta med utveckling och växt i församlingens olika områden.

För mer information, besök NFU:s hemsida här>