Maria Gustin-Bergström

Maria Gustin-Bergström har en bred musikalisk bakgrund med Adolf Fredriks musikskola och Filadelfia Stockholms rika musikliv som grund.

Hon började leda lovsång på 80-talet som 15-åring och hittade delvis där det hon längtat efter musikaliskt och andligt. Under åren har hon lett lovsång på allt ifrån Hönökonferensens nattmöten på 90-talet till Göteborgsmötets öppna gudstjänster sommaren 2008, från Svenska kyrkor till frikyrkor. Maria längtade också efter att sjunga sånger för människor och började skriva sånger som 15-åring, men det dröjde över 10 år innan hon började sjunga sångerna offentligt som solist.

Hösten 2008 kom Marias debutskiva "Solregn" (David Media) ut och i november 2008 fick hon Utbultstipendiet med följande motivering: "Djupt rotad i svensk musiktradition visar Maria Gustin-Bergström att hon besitter det som i alla tider varit erkända psalmförfattares signum - förmågan att med helighet som fokus, trovärdigt förmedla människors glädje, förtröstan och längtan efter Gud".

Maria Gustin-Bergström-Nyamusik