Jesus Culture

Jesus Culture är en församling från Sacramento i USA som leds av Senior Team Director Banning Liebscher. Jesus Culture fokus är att utrusta en generation till att förändra samhället genom att föra människor till en gemenskap med Guds kärlek genom lovsång och lärjungaskap. Jesus Culture album vill fånga hjärtat i just detta.

Jesus Culture-Nyamusik